skip to Main Content

Ověření podpisu 2023: Jak na to a jaká je cena

Ukazuje, Kde Podepsat Dokument

Občas se dostanete do situace, kdy musíte mít na nějaké listině úředně ověřený podpis. Třeba když něco prodáváte nebo kupujete nebo potřebujete někomu udělit plnou moc. Kam se ale pro zajištění tohoto ověření obrátit? Jak probíhá úřední ověření podpisu v roce 2023 a kolik to celé stojí?

Co je to ověření podpisu

Ověření podpisu je určité potvrzení, které prohlašuje, že byl konkrétní dokument podepsán oprávněnou osobou. Toto potvrzení může vydat jen pověřená úřední osoba nebo úřad. Jedná se o tzv. legalizaci podpisu. Listinu samotnou nemusíte podepisovat přímo na úřadě, ale můžete už s podepsaným dokumentem přijít – v takovém případě uznáte podpis za vlastní.

Kdo provádí úřední ověření podpisu?

Nejběžnější a nejdostupnější jsou pobočky České pošty – CzechPointynotáři a určené obecní úřady. Mimo to se ovšem můžete obrátit i na:

 • krajské úřady,
 • obecní úřady obce s rozšířenou působností,
 • Hospodářskou komoru ČR
 • konzulární a zastupitelské úřady v zahraničí.

Na co se využije ověřený podpis

Řada úkonů vyžaduje úředně ověřený podpis, aby byla předem vyloučená jakákoli možnost zneužití. Typicky pak musíte mít ověřený podpisu pro:

 • kupní smlouvu (koupě nebo prodej nemovitosti),
 • přepis automobilu, pokud jej za vás provádí někdo jiný,
 • darovací smlouvu,
 • plnou moc,
 • zřízení datové schránky,
 • založení firmy

Jaké doklady jsou potřeba

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad u občanů ČR,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad u cizinců.
Dává razítko, pro legalizaci podpisu
Legalizace podpisu

Jako probíhá legalizace podpisu

Na úřední místo, tedy například na pobočku České počty, kde je CzechPoint nebo k notáři se musíte dostavit osobně, pokud chcete ověřit svůj podpis. Zde před úřední osobou provedete podepsání listiny, nebo uznáte již vyhotovený podpis za vlastní. Úředník na základě platného podpisu provede záznam do knihy a vystaví potvrzení – to se obvykle nalepuje nebo vepisuje do volného místa podepisované listiny (pokud listina žádné místo nemá, připojuje se nový čistý list, kde se potvrzení vyznačí, a ten se stane nedílnou součástí původní listiny). Potvrzení musí být doplněné o podpis a razítko (kulaté) ověřující osoby.

Jaká je cena za ověření podpisu

Správní poplatek za každý ověřený podpis je vždy 30 Kč. Pokud budete například podepisovat 3 kupní smlouvy, zaplatíte za každý podpis 30 Kč, tedy celkem 90 Kč. Ve většině případů ale není tolik třeba – listinu s úředně potvrzeným podpisem vyžadují některé instituce, u kupních smluv na nemovitost tak někdy stačí mít úředně ověřené podpisy jen na vyhotovení, které bude sloužit jako listina pro vklad do katastru nemovitostí.

Kdy nelze legalizaci provést

Listiny mohou být v českém a slovenském jazyce. Pokud jsou ale v jiném jazyce a není přiložen úřední překlad do češtiny, ověření podpisu nelze provést. Stejně pak je nutné, aby byly v listině pouze písmena latinské abecedy. Rovněž nelze ověřit listinu, která nemá žádný text.

5 častých dotazů – FAQ

Je automaticky listina s úředně ověřeným podpisem správná?

Ne, ověření podpisu neznamená ověření faktické správnosti obsahu listiny. Nepotvrzuje se správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Jak ověřit podpis u osoby, která je v nemocnici?

Ověřit podpis do nemocnice může přijít například notář. Vždy záleží na dohodě – tato služba ale může být individuálně zpoplatněná.

Je ověření podpisu a ověření listiny to samé?

Není. Ověření podpisu (legalizace) pouze potvrzuje pravost podpisu podepisující osoby. Ověření listiny (vidimace) znamená, že se nově vzniklá kopie doslova shoduje s originálem. Není třeba prokazovat totožnost žadatele.

Je na ověření podpisu potřeba nějaký formulář?

Ne, žádné formuláře nejsou nutné.

Jak ověřit podpis u člověka, který (například ze zdravotních důvodů) nemůže číst nebo psát?

Legalizaci je pak potřeba provést za přítomnosti dvou svědků.

5 z 5 - (21 hlasů)

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vyhledat